KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS
2014 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


Eil. Nr. Pirkimo pavadinimas BVPŽ kodas Pirkimo būdas Planuojama pradžia Planuojama apimtis Pirkimo vykdytojas (Pirkimų organizatorius – PO, Viešųjų pirkimų komisija – VPK) Pastabos Įsakymo data ir Nr.
PREKĖS
1. Vaistų pirkimas 33600000-6 Atviras konkursas I ketvirtis 12 Centralizuotas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pirkimas 2014-01-30, Nr. 8-148
2. Seifas 44421000-7 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
3. Ventiliacijos P-4 agregato radiatorius 42500000-1 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
4. Vaizdo stebėjimo kameros 32333000-6 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
5. Nuo vagystės apsaugantys lipdukai. 30199763-6 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
6. popieriniai vokai su apsauga 30199230-1 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
7. Ūkinės reikšmės prekės (polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms, pakavimo juostos, vienkartinės pirštinės, gumos ir plastiko reikmenys, namų apyvokos gaminiai, tekstilės gaminiai, kt.) 18424300-0
19200000-1
19500000-1
19640000-4
39220000-0
39525000-8
Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 12 PO, VPK Mažos vertės neskelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis 2014-01-30, Nr. 8-148
8. Asmens higienos gaminiai, organinių paviršių aktyvumo medžiagos 33700000-7
39820000-6
Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 12 PO, VPK Mažos vertės neskelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis 2014-01-30, Nr. 8-148
9.  Santechninės prekės. 42130000-9 Mažos vertės pirkimas  I ketvirtis  12  PO, VPK  Mažos vertės neskelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis  2014-01-30, Nr. 8-148
Įvairūs surenkamieji gaminiai. 44410000-7 2014-01-30, Nr. 8-148
10. Izoliuoti laidai, kabėliai, išjungikliai, elektrodai, rozetės 31200000-8 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 12 PO, VPK Mažos vertės neskelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis 2014-01-30, Nr. 8-148
Elektros įrenginiai ir aparatai, lemputės 31300000-9
31532920-9
31600000-2
2014-01-30, Nr. 8-148
11. Šlifavimo, pjovimo diskai. 14800000-9 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 12 PO, VPK Mažos vertės neskelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis 2014-01-30, Nr. 8-148
Įrankiai, spynos, raktai, tvirtinimo detalės, darbo drabužių priedai, įrankiai ir kt. 18140000-2
39100000-3
42650000-7
44500000-5
2014-01-30, Nr. 8-148
12. Statybinės medžiagos ir panašus gaminiai. 14200000-3 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 12 PO, VPK Mažos vertės neskelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis 2014-01-30, Nr. 8-148
Dažai, lakas, mastika, konstrukcijos gaminiai, strypai, viela, profiliai ir kt. 24900000-8
44100000-1
44200000-2
44330000-2
44800000-1
2014-01-30, Nr. 8-148
13. Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai; 32300000-6 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 12 PO, VPK Mažos vertės neskelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis 2014-01-30, Nr. 8-148
Buitiniai prietaisai. 39700000-9 2014-01-30, Nr. 8-148
14. Valikliai ir poliravimo priemonės 39800000-0 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 12 PO, VPK Mažos vertės neskelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis 2014-01-30, Nr. 8-148
15. Patalynė (suimtiesiems ir nuteistiesiems) 39510000-0 Mažos vertės pirkimas II ketvirtis 12 PO, VPK Mažos vertės pirkimas CVPIS priemonėmis (pagal VPĮ 91 str.) 2014-01-30, Nr. 8-148
16. Tarnybinė uniforma ir avalynė 18000000-9
18800000-7
Atviras konkursas II ketvirtis 12 Centralizuotas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pirkimas 2014-01-30, Nr. 8-148
17. Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai 18100000-9 Mažos vertės pirkimas II ketvirtis 12 PO Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
18. Kompiuterių monitoriai 30231000-1 Mažos vertės pirkimas II ketvirtis vienkartinis PO, VPK Mažos vertės neskelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis. 2014-01-30, Nr. 8-148
19. Kompiuterių sisteminiai blokai 30213000-5 Mažos vertės pirkimas II ketvirtis vienkartinis PO, VPK Mažos vertės neskelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis. 2014-01-30, Nr. 8-148
20. Šaudmenys ir spec.priemonės, antrankiai 35300000-7
35230000-5
Mažos vertės pirkimas II ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
21. Metaliniai šalmai, specialus šalmai su antveidžiais, apsauginės liemenės, skydai 35810000-5 Mažos vertės pirkimas II ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
22. Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai 22458000-5 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis 36 PO, VPK Mažos vertės skelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai 2014-01-30, Nr. 8-148
23. Informacinio leidinio apie BVM taikymą parengimo ir leidimo paslauga 22458000-5
79821100-6
Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa (pagal vykdomą projektą) 2014-01-30, Nr. 8-148
24. Gėlės 03121200-7 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-09, Nr.
25. Kanceliarinės prekės 30192000-1 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-09, Nr.
26. Vėliava 35821000-5 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-09, Nr.
27. LCD monitoriai 30231000-7 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis vienkartinis PO CPO 2014-12-05, Nr. 8-2062
28. Plastikiniai rėmeliai 37000000-8 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-12-05, Nr. 8-2062
29. Antivandalinė kupolinė vaizdo stebėjimo kamera 35125300-2 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-12-05, Nr. 8-2062
30. Baldai 39130000-2 39150000-8 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis vienkartinis VPK Apklausa 2014-12-05, Nr. 8-2062
31. Universalus biuro popierius A4 30197630-1 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis vienkartinis PO Kauno TI supaprastintų viešųjų taisyklių 37.10.22 p. 2014-12-05, Nr. 8-2062
32. Knygos 22113000-5 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-12-05, Nr. 8-2062
33. Stomatologijos instrumentai, prietaisai ir vaistai    33130000-0 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis 36 mėn. VPK CVP IS 2014-12-05, Nr. 8-2062
34. Reagentai ir kontrastiniai preparatai 33696000-5 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis 36 mėn. VPK CVP IS 2014-12-05, Nr. 8-2062
35. Nešiojamos radijo ryšio stotelės 32237000-3 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-12-05, Nr. 8-2062
PASLAUGOS
1. Su spausdinimu susijusios paslaugos 79800000-2 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
2. Medicininės įrangos techninių charakteristikų parametrų matavimai 50421200-4 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 36 PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
3. Su atliekų šalinimu susijusios paslaugos (maisto atliekų išvežimas) 90510000-5 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 36 PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
4. Auto plovimo paslaugos 50112300-6 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 36 PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
5. Buitinių atliekų išvežimo paslaugos 90510000-5 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 36 PO, VPK Mažos vertės skelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis. 2014-01-30, Nr. 8-148
6. Veiklos įsivertinimui atlikti reikalingos apklausos vykdymo paslauga 79320000-3 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa (pagal vykdomą projektą) 2014-01-30, Nr. 8-148
7. Apgyvendinimo viešbutyje Palangoje paslauga 55100000-1 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa (pagal vykdomą projektą) 2014-01-30, Nr. 8-148
8. Mokymų medžiagos seminarui apie kokybės vadybą ir jos priemonių taikymą sukūrimo ir dėstymo paslauga 80590000-6 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa (pagal vykdomą projektą) 2014-01-30, Nr. 8-148
9. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymo paslaugos 79632000-3 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
10. Darbuotojų privalomųjų pirmos pagalbos ir higienos   kvalifikacijos mokymai 80500000-9 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
11. Civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo paslaugos 66516000-0 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis 12 PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
12. Mokymo paslaugos dėl energetikos darbuotojo pažymėjimų gavimo 79632000-3 Mažos vertės   pirkimas II ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
13. Mokymo paslaugos dėl civilinės, gaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažymėjimų gavimo 79632000-3 Mažos vertės   pirkimas II ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
14. Fiksuoto ryšio paslaugos 64200000-8 Mažos vertės   pirkimas II ketvirtis 24 PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
15. Telekomunikacijų paslaugos 64200000-8 Mažos vertės   pirkimas II ketvirtis 24 PO, VPK CPO 2014-01-30, Nr. 8-148
16. Elektros instaliacijos elektrotechninių parametrų matavimo paslaugos 50711000-2 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis vienkartinis PO, VPK Mažos vertės skelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis. 2014-01-30, Nr. 8-148
17. Centrinio šildymo remonto ir priežiūros paslaugos 50720000-8 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis vienkartinis PO, VPK Mažos vertės skelbiamas pirkimas CVPIS priemonėmis. 2014-01-30, Nr. 8-148
18. Suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo paslaugos 55320000-9 Supaprastintas atviras konkursas III ketvirtis 36 PO, VPK Supaprastintas atviras konkursas CVPIS priemonėmis. 2014-01-30, Nr. 8-148
19. Gesintuvų patikros paslaugos 71630000-3 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
20. Maitinimo paslauga Kauno mieste 55511000-5 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis 1 PO Apklausa 2014-08-11, Nr. 8-1296
21. Maitinimo paslauga Vilniaus mieste 55300000-3 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis 1 PO Apklausa 2014-08-11, Nr. 8-1296
22. Maitinimo paslauga Vilniaus mieste 55511000-5 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis 1 PO Apklausa 2014-08-11, Nr. 8-1296
23. Maitinimo paslauga Kauno mieste 55511000-5 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis 1 PO Apklausa 2014-08-11, Nr. 8-1296
24. Kultūrinio užimtumo programa - ekskursija 75124000-1 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis 1 PO Apklausa 2014-08-11, Nr. 8-1296
25. Maitinimo paslauga 55000000-0 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-09, Nr.
26. Koučingo mokymo paslauga        80000000-4 Mažos vertės pirkimas IV ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-12-05, Nr. 8-2062
DARBAI
1. Vaizdo stebėjimo kameros įrengimo darbai 32333000-6 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
2. Sporto salės einamojo remonto darbai 45300000-0
45400000-1
Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
3. Režiminio korpuso III-io aukšto dušų patalpų remonto darbai 45300000-0 Mažos vertės pirkimas I ketvirtis vienkartinis PO, VPK Apklausa 2014-01-30, Nr. 8-148
4. Remonto darbai 45453000-7 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-09, Nr.
5. Vartų atidarymo mechanizmo modernizavimas 42142000-6 Mažos vertės pirkimas III ketvirtis vienkartinis PO Apklausa 2014-09, Nr.

 

LCD monitoriai

30231000-7

Mažos vertės pirkimas

IV ketvirtis

vienkartinis

PO

CPO